top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

 

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1. SATICI

 

Unvanı : GEIST TRADING DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Bundan sonra “ Geist Trading” olarak anılacaktır.)

 

Adres/iletişim :

Telefon :

E-Posta Adresi : geisttrading@gmail.com

 

1.2. ALICI

 

Bir eğitimi satın alan Üye. (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Cep Telefonu :

E-Mail Adresi :

MADDE 2- KONU

 

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

 

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı , içerisinde teknik analiz eğitimi, algoritmik trading eğitimi , trading stratejileri eğitimi, temel analiz eğitimi  ve diğer analiz yöntemleri hakkında hazırlanan eğitimler ve bu içeriklerin bulunduğu kursiyer dersliği, analizler bölümüne erişmek için ödediği üyelik paketidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

 

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

 

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

 

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması , üyelik ve gizlilik sözleşmelerini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

 

4.1.5. Sözleşmeye konu hizmeti oluşturan, üyelerin ücret ödeyerek erişilebildikleri Kursiyer dersliği / Analizler bölümlerinde yer alan içeriklerin sayısı ve yayınlanma periyodu ile ilgili Şirket bir taahhüt vermez…Gerekli görülen zamanlarda güncelleme yapılır..

 

4.1.6. geisttrading.com’da harici linkler ayrı sayfada açılır. Yönlendirme yapılan sitedeki sayfa içeriğinden ilgili site yönetimi sorumludur.

 

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

 

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (geisttrading.com) üye olması zorunludur.

 

4.2.2. Sözleşme geisttrading.com internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

 

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale/eft yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

 

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. En geç müteakip iki iş günü içinde de şirket tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

 

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 15 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

 

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler,teknik analiz grafik çalışmaları ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

 

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında geisttrading.com internet sitesindeki “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

 

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

 

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

5.1. Üye satın aldığı tüm eğitim materyallerine Üyelik aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

 

5.2. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

 

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

 

6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında geisttrading.com internet sitesindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Fethiye - Muğla Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

 

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Ben tüketici/üye olarak, iş bu ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

bottom of page